info@gyulakult.hu  (+36-66) 463 544

Tisztelgünk a mártírok előtt

Az Erkel Ferenc Társaság Gyula Város Önkormányzatával és az Erkel Ferenc Nonprofit Kft-vel együttműködve koncertet szervez a városháza dísztermébe, október 6-án (szombaton) 18 órára. Elek Szilvia és Kassai István zongoraművészek bemutatásában Johannes Brahms Magyar táncai lesznek hallhatók.

Gyulai Városháza

A szervezők minden érdeklődőt szertettel várnak az ingyenes hangversenyre, melyet legméltóbban Elek Szilvia szavaival ajánlhatunk figyelmükbe:

„E tragikus emlékű napon a magyar szabadságharc eszméivel mindig is azonosuló Johannes Brahms Magyar táncai szólalnak meg az eredeti, első szerzői változatban; zongora négykezes előadásban. Mint köztudomású, a zeneszerző rajongott a magyar muzsikáért, amit műveinek dallamvilága lépten-nyomon tükröz is, azt viszont kevesen tudják, hogy ezúttal Brahms többnyire feldolgozója volt a már eleve meglevő magyar dallamoknak. Az esten – újdonságként – válogatás hangzik el a komponista által alapul vett eredeti magyar darabokból is, amelyek révén egyrészt fültanúi lehetünk az eredeti magyar táncdarabok, dalok üde frissességének, másrészt Brahms zeneszerzői teljesítményének nagyságrendje is újfajta megvilágításba kerülhet.”

Dézsi János

Brahms és a magyar zene

A Magyar Táncok azok a szerzeményei Brahmsnak, melyeket a laikusok úgyszólván egyedül ismernek. Nemzeti ünnepünkön az Erkel nyomában, életművéhez kötődő kedves településein című sorozatban szólalnak meg a városháza dísztermében. A magyar szabadságharc idején még csak 15-16 éves német zeneszerző valóban érdemes rá, hogy az ő muzsikájával tisztelegjünk nemzetünk nagyjai előtt.

Johannes Brahms tizenhét éves volt, amikor megismerkedett Reményi Ede magyar hegedűművésszel, aki egyike volt azoknak, akiknek a szabadságharcban való részvételükért menekülniük kellett; Reményi Görgei Artúr hegedűse volt. Brahms Reményi Ede zongorakísérője lett, közösen tettek koncertkörutakat.

Több ízben hangversenyeztek Pesten, Brahmsnak sok magyar barátja volt. Magyaros dallamokat jegyzett fel, és – bár dallamvilága gyökereiben a német népművészetre támaszkodott – ezeket közismert és népszerű Magyar táncain kívül számos más művében is feldolgozta. Zenéjében nagyon gyakran találkozunk magyar elemekkel, sőt azt mondhatjuk, hogy nincsen a nagy, nem magyar zeneszerzők között egyetlen egy sem, aki gyakrabban használna fel magyar motívumokat munkáiban. Ha szerzeményeit alaposan megvizsgáljuk, lépten-nyomon beleütközünk a magyaros részekbe.

Erkel nyomában, életművéhez kötődő kedves településein

Október 6. (szombat) 18.00

Gyula Város Polgármesteri Hivatalának díszterme

Műsoron Johannes Brahms: Magyar táncok – négykezes zongoraverseny

Közreműködik Elek Szilvia zeneszerző és Kassai István Liszt-díjas zongoraművész

Címkék: , , , , , , , , ,
Skip to content