info@gyulakult.hu  (+36-66) 463 544
Az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője és csapata az önkormányzat megbízásából végzett régészeti feltárási munkálatokat. Liska András kedden délelőtt tartott sajtótájékoztatóján kifejtette, egy viszonylag kis kiterjedésű területet vizsgáltak meg alaposan, ami viszont egy régóta ismert jelentős régészeti lelőhely közvetlen közelében fekszik.

A hét elején zárult feltárás két ütemben zajlott, először a tervezett nyomvonal határán két szelvényt nyitottak. A próbafeltárás pozitív eredménnyel zárult, a népvándorlás korából származó, a gepida népcsoporthoz köthető objektumokra bukkantak. A beruházóval egyeztetve az érintett területen kibővítették a kutatást, így összesen 520 négyzetmétert tártak fel.

A régész ismertette, a Schweidel József utca kiépítése tette szükségessé a feltárást. Korábban itt, illetve a jelenlegi kutatási területtől 70 méterre értékes leleteket tártak fel, aranygyűrűt és tucatnyi ezüst veretet rejtett a több mint hét évvel ezelőtt, 2011 novemberében előkerült gepida sír. A gazdag leletanyaggal szolgáló sírhelyhez társítható településmaradványt tártak most fel, ami különösen fontos, hiszen a korazonosság egyértelműen megállapítható.

Két, félig földbe mélyített ház nyomait vizsgálták meg tüzetesen. A házaknak nagyjából négyzet alakú mélyedést ástak, a gödör alkotta az építmény falát, a szélére támaszkodva építették meg a tetőszerkezetet. A házaknak kialakított gödröket találták meg, melyek még az avarok bejövetele előtti időszakból származnak. Ezeket az épületeket nem úgy kell elképzelni, mint a mai lakóházakat, ezeket inkább csak három-négyszemélyes búvóhelynek lehet nevezni.

Sikerült megtalálni a települést körbefogó, határoló többszörösen tagolt kerítőárkot is. A felsoroltakon kívül előkerült még egy a korai Árpád-korhoz tartozó kemence sütőfelülete és kerámiatöredékeket is találtak. A leletanyagot dokumentálták, majd megtörténtek a geodéziai mérések, ezt követően pedig átadták a területet az önkormányzatnak.

Az alföldi gepida-királyság a népvándorlás korának második szakaszában viszonylag rövid ideig létezett, ezért is mondható jelentősnek minden, ebbe a korba sorolható lelet. A gepidák az avarok bejöveteléig, megközelítőleg az 560-as évekig éltek ezen a tájon. A keleti-germán népcsoport a hunok szövetségese volt, birodalmuk határa a Körös-vidék lehetett. Békeidőben falusias életmódot folytattak, jellemzően gazdálkodással foglalkoztak, növényeket termesztettek és állatokat tartottak.

Fotó: Incze László/Erkel Ferenc Nonprofit Kft.

E.K.Zs.

Címkék: , , , , ,
Skip to content