info@gyulakult.hu  (+36-66) 463 544

Szeptember 26-án és 27-én csupa-csupa izgalmas program, összesen kilenc érdekes esemény csábítja a Nap, a csillagok, illetve a csillagászat jelenlegi és reménybeli szerelmeseit Gyulára, az Almásy-kastélyba. A többi között arra is lehetőség adódik, hogy a Magyar Napfizikai Alapítvány távcsöveivel, szakcsillagászok közreműködésével figyeld meg az éjszakai égboltot. A Gyulai Csillagászati Napokról dr. Belucz Bernadett, a napfizikai alapítvány kuratóriumának tagja adott tájékoztatást.

A részletes programsor az Almásy-kastély honlapján található, de kár lenne már most elkattintani, még csak most jön a java!

– Az eredeti cél az, hogy további lendületet adjunk a hazai napfizikai kutatásoknak és nemzetközi viszonylatban is vezető kutatóközponttá szeretnénk válni az űridőjárás területén, ennek részeként zajlik a gyulai megfigyelőközpont felújítása, bővítése.  – mondta dr. Belucz Bernadett az eseménysor megrendezésének hátterében meghúzódó szándékkal összefüggésben. Az obszervatórium felújítását, kibővítését eredményező projekt a gyulai önkormányzat hathatós támogatásával valósul meg, s mi ezért hálásak vagyunk, szeretnénk ebből valamit visszaadni – fogalmazott.

A csillagászat kiugró érdeklődésnek örvend, az ismeretek azonban meglehetősen hiányosak, ami a napfizikára hatványozottan igaz. Ezen szeretnének a legjobb szándékkal változtatni. Ez végső soron azt is jelenti, hogy a tudományos életet szeretnék a mindennapi élethez közelíteni, hiszen számos olyan jelenség van, ami ténylegesen, rendkívüli mértékben hatással van a mindennapjainkra.

A Nap, mint központi égitest az életünk minden pillanatában jelen van, közvetve és közvetlenül is meghatározó szerepet játszik. Természetesen az sem véletlen, hogy a Nap, mint istenség tisztelete felfedezhető az emberiség egész történelme során a világ minden táján. Az ókori egyiptomiak istenként tisztelték ezt az égitestet, sőt Ré (Rá) az egyik legjelentősebb istenük volt. Hatásköre kiterjedt az égre, a földre és az alvilágra, több teremtésmítoszban is fontos szerepet töltött be, és a király isteni atyjának tekintették.

A templomokat és a sírokat évszázadokig csillagászatilag tájoltan építették, vagyis a nap éves útjához, a nap-éj egyenlőségekhez és napfordulókhoz tájolták. Ezekhez a nevezetes időpontokhoz a világ minden táján rendkívüli eseménynek és ünnepségek társultak. A Nap járása határozza meg az évszakok, a napszakok váltakozását, így a jelentős naptárrendszereinket is ehhez igazítottuk már az ókortól kezdve.

A napaktivitás a kulcsa az úgynevezett űridőjárásnak, ami a Napból áramló nagy energiájú részecskék és mágneses terek Földre gyakorolt hatásait hivatott vizsgálni. A mindennapokban használt technológiák, mint például a távközlés, a telekommunikáció, a légiközlekedés fokozottan ki vannak téve a Napból áramló részecskék és a Föld felső atmoszférájának kölcsönhatásából adódó komplex fizikai folyamatoknak. Elsődleges célunk az űridőjárás folyamatainak és okainak részletes megértése és ezek előrejelzése.

Mindemellett Alapítányunk részt vesz Európa legnagyobb, most épülő naptávcsövének, az EST-nek (European Solar Telescope) a projektjében is. Ez egy forradalmian új, 4-méter átmérőjű teleszkóp, melyet arra terveztek, hogy példátlan felbontásban vizsgálhassuk az aktív Napot. Magyarország még soha nem vett részt ilyen nagyszabású tudományos projektben. A Gyulai Csillagászati Napokon erről is hallani fognak az érdeklődők.

– Szeretnénk megmutatni, mi ennek a szakmának a szépsége, miért, illetve mitől érdekes a napfizika, s ebben ezen a két napon szakcsillagászok lesznek a segítségünkre – ismertette dr. Belucz Bernadett. Kiemelte, szeretnék, ha ez a rendezvény túlmutatna azon, hogy egyszerűen kiállnak és elsorolják a tudnivalókat. Szeptember 26-án és 27-én lehetőség lesz a kérdésfeltevésre, az észrevételek megfogalmazására, egyfajta beszélgetés kezdeményezésére.

Az előadások után tudományos fórum formájában lehetőséget biztosítunk arra, hogy a résztvevők elbeszélgessenek csillagászainkkal és feltegyék a kérdéseiket, ráadásul arra is lehetőség adódik, hogy az érdeklődők a napfizikai alapítvány távcsöveivel, szakcsillagászok segítségével fürkésszék a Napot és az éjszakai égboltot. Megmutatnak majd különféle égi objektumokat, de ehhez a tiszta, felhőmentes égbolt elengedhetetlen feltétel. Példaként hozta, a távcsövek alkalmasak arra, hogy a Jupitert nagyjából fél centiméteres átmérővel láthassuk. Felfedezhetjük magunknak a Jupiter négy nagy holdját, a Galilei-holdakat és a légkör sávjait, és talán a vörös foltból is kivehetünk valamit.

További érdekességekért érdemes kattintani!

Fotó: Incze László
Cikk: dr. Belucz Bernadett & Erdei-Kovács Zsolt
Címkék: , , , , , , ,
Skip to content