info@gyulakult.hu  (+36-66) 463 544
Igazán életrevaló kezdeményezés – írtuk korábban a németvárosi olvasókör hagyományainak felélesztésére irányuló törekvéssel összefüggésben. Az állítás továbbra is él, hiszen az eszme azon a meghatározó igényen alapszik, hogy az adott településrészben élők jobban odafigyeljenek egymásra, saját magukra és természetesen kulturális, történeti értékeikre, hagyományaikra. Élhető, barátságos, kedves és közvetlen, komfortos, tiszteletteljes, tevőleges, pozitív megerősítésekkel operáló közegben élni, létezni, dolgozni, játszani, tanulni – ezek olyan megfoghatatlan, mégis meghatározó jellemzők, melyekre sokan vágynak, kívánatosnak tartanak.

Középen Kovács Anett történész tárlatvezetés közben – Fotó: Incze László/Erkel Ferenc Nonprofit Kft.

Az egyik leghangsúlyosabb kérdés az, hogyan tehető élhetőbbé, szerethetőbbé, jobbá egy komplett városrész? Mi kell ahhoz, hogy feledésbe merült, kevesek által ismert közös értékeink ne tűnjenek el végleg, hanem újra közismerté, példaadóvá váljanak? Hogyan lehet arra motiválni a fiatalabb és persze az idősebb generációkat is, hogy az évszázadok óta irányt adó közösségi elvek általuk is élettel teljenek meg és a további évszázadokban is fennmaradjanak, az utánunk következő generációk épülésére szolgáljanak? Mit és hogyan lehet tenni annak érdekében, hogy a közösség, általánosságban véve egy adott probléma esetében tevőlegesen segítően lépjen fel és ne kirekesztő, megbélyegző, bűnbakkereső, bűnbakképző legyen?

Nehezen megválaszolható kérdések ezek, melyekre közösen érdemes keresni a választ. Beszélgetve, néha vitatkozva, érveket ütköztetve, egymást kiegészítve, segítve többre juthatunk, még akkor is, ha mindenhonnan azt halljuk, „mennyire nehéz manapság bármi jót, értelmeset tenni”. A pozitív irányba mutató, építő jellegű szemléletbeli kérdések előtérbe helyezése, közös, kompromisszumos megoldások keresése olyan folyamatot indíthat el, ami tényleges előnyökkel jár, a mindennapi életben kézzelfogható hozadékokkal bír. Optimista, utópisztikus, idealista vágyak ezek vagy olyan modellértékű mechanizmusok, amivel más térségekben élőknek is példát mutathatunk?

A közösségszervezés és közösségfejlesztés eszközei (még ha a mindennapokban nem is így nevezzük ezeket) gyakorta elegendőnek bizonyulnak ahhoz, hogy cselekvővé, segítővé váljon egy adott társadalmi szerveződés, egy csoport, valamely egyértelműen pozitív értékrend mentén szerveződő közösség. Ha rááll a szemünk, eszünk, szívünk, akkor számos pozitív példát találhatunk, legyen szó egy játszótér összefogással történő felújításáról, speciális, koraszülöttek életesélyeit javító mentőautó beszerzéséről és felszereléséről, árva gyerekek karácsonyának vagy éppen „szimpla” hétköznapjainak szebbé tételéről. Ha tovább keresgélünk, számos történeti példát is találhatunk, ilyen például az Almásy család, a 19. század végén 20. század elején végzett karitatív tevékenysége is.

Németváros, mint az Erkel család otthona

Ama nevezetes sarokszoba, ahol Erkel Ferenc az elbeszélések szerint megszületett – Fotó: Incze László/Erkel Ferenc Nonprofit Kft.

Gyula városának nagy hagyományokkal, történeti és kulturális gyökerekkel, értékekkel bíró része Németváros. Egy szemléletesen vonzó, már-már romantikus példa arra, hogyan, milyen események mentén épülhet, gazdagodhat „kiművelt emberfőkkel” és általuk maradandó értékekkel egy adott közösség: a 18. század utolsó éveiben az Erkel család Pozsonyból költözött ide.

Idősebb Erkel Józsefet és Ifjabb Erkel Józsefet Wenckheim Ferenc gróf invitálta „Németgyulára”, méghozzá egy igen jól sikerült szerenádot követően. A derék gróf országgyűlési képviselői elfoglaltságai miatt sokat időzött Pozsonyban; a közeli Vöröslőn egy ifjú hölgynek, bizonyos Pálffy Borbálának udvarolt. A hölgyet zenei kísérettel kívánta meghódítani és az „akcióhoz” az Erkeleket hívta segítségül. A szerenád végül olyan jól sikerült, hogy a gróf ezt követően igen ragaszkodott a kiválóan képzett muzsikusokhoz.

Idősebb Erkel Józsefnek eleve a – ma már európai színvonalú, közel két éve látogatóközpontként funkcionáló – Harruckern-Wenckheim-kastélyban készítettek szállást; a gyerekek zenei neveltetéséért felelt és ceremóniamesterként működött. Ifjabb Erkel József tanítói állást vállalt az akkor még Németgyulaként ismert településrészben. Himnuszunk zeneszerzője már itt, az Apor Vilmos tér 7. szám alatt található ház sarokszobájában látta meg a napvilágot. A Ferenc keresztnév sem véletlen, hiszen Himnuszunk zeneszerzőjének a gróf volt a keresztapja. Erkel Ferenc szülőháza ma emlékházként, kiállítóhelyként, értékőrző és értékmentő intézményként működik és valódi közösségi térként funkcionál.

Projektesemény, avagy olyan fórum, ahol nem csupán arról esik szó, mit és hogyan lehetne tenni

Az Apor Vilmos tér 7. szám alatt található emlékházban ‘majd mindig történik valami, valami érdekes – Fotó: Incze László/Erkel Ferenc Nonprofit Kft.

Január 24-én az Erkel Ferenc Emlékház adott otthont a németvárosi olvasókör hagyományainak felélesztésére irányuló kezdeményezés nyitórendezvényének. A résztvevő előadók, Pocsajiné Fábián Magdolna közösségszervező, Kovács Anett történész, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. munkatársa és Dézsi János a Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatója abbéli reményét fejezte ki, hogy ez a projekt beválthatja a hozzá fűzött elvárásokat. A szóhasználat (projekt) nem véletlen, hiszen európai uniós és állami támogatással megvalósuló elgondolásról van szó, melynek pontos megnevezése is ide kívánkozik. A tervezet a Széchényi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú, „Cselekvő közösségek-aktív közösségi szerepvállalás” keretében valósul meg. A projektgazda jelen esetben a Szentendrei Szabadtéri Múzeum, ami sokak számára eleve szakmai alapú garanciát jelent.

Az eszmék, elgondolások gyakorlatba való átültetése igen fáradtságos művelet, sok időt, energiát megkívánó folyamat. A korábban citált, Erkeleket Gyulára csábító történeti példa is azt sugallja, hogy támogatásra, megfelelő feltételeket biztosító háttérre igenis szükség van, hiszen a cél az, hogy ne a körülmények ellenére, hanem a körülmények eredményeként szülessenek, majd valósuljanak meg „korszakalkotó” ötletek. Az olvasókör tradíciójának felélesztése kimondottan példaadó, átvehető, átültethető, más térségekben is mintaként szolgáló komplex tervezet lehet. A törekvésben számos olyan intézmény, szervezet, elismert vagy éppen kevéssé ismert szaktekintély vesz részt, akik önállóan is kiterjedt, átfogó ismeretanyaggal, jelentős kapcsolati- és szellemi tőkével rendelkeznek.

Vegyük hát sorra: Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyulai Német Nemzetiségi Önkormányzat, Németvárosi Óvoda, Németvárosi Ifjúsági Klub, K. Schriffert Hagyományőrző Kör, Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete, Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai, Gyulai Erkel Ferenc Társaság, Békés-Csongrád megyei Német Iskolaegyesület és az Erkel Ferenc Emlékházat, az Almásy-kastélyt, a várat, Ladics-házat, Kohán Képtárat, valamint a művelődési házat is működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft.

Ha tenni, segíteni szeretnél, akkor ez most egy remek alkalom

Amennyiben valaki kedvet, késztetést érez arra, hogy részt vegyen ebben a rendkívül összetett, számos területet átfogó, mégis a mindennapi életet a hagyományok, követendő történeti példák által jobbá, élhetőbbé, értékesebbé tevő összefogásban, akkor ez most egy remek alkalom.

Február 21-én (szerdán) 16 óra 30 perckor olvasóköri beszélgetés kezdődik, melynek keretében dr. Erdész Ádám A körök és egyletek történetének első korszaka címmel tart előadást, majd pedig Kovács Anett Érdekességek a Németvárosi olvasókör történetéből elnevezéssel prezentálja a vonatkozó érdekességeket. A szellemi táplálék mellett hagyományos németvárosi finomságok kóstolójára is lehetőség adódik. A rendezvényen való részvétel térítésmentes, a várható hozadék pedig megfizethetetlen. Önkéntesnek a kovacsanett@gyulakult.hu mailen lehet jelentkezni.

E.K.Zs.

A projekt részleteiről, szakmai és elvi alapjairól, céljairól bővebben az alábbi bejegyzésben!

Németvárosi olvasókör hagyományainak felélesztése – Nyitórendezvény

Címkék: , , , , , , ,
Skip to content