info@gyulakult.hu  (+36-66) 463 544

EFOP-3.3.2-16-2016-00246

Széchenyi 2020 terv

Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Gyulán és környékén a köznevelés eredményességéért

A Támogatás Összege:
25 MILLIÓ FORINT

PROJEKT VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE: 2019.08.31

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-3.3.2-16-2016-00246

Kedvezményezett neve: Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.

Támogatás mértéke: 100%

Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. 2018 január 8-án az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.  A megítélt támogatás összege: 25 millió Ft.

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A fejlesztés célcsoportja az óvodai nevelésben résztvevők gyermekekből valamint a köznevelésben résztvevő gyermekekből és a tanulókból: alap- és középfokú oktatásban résztvevőkből tevődik össze.

A projekt célja hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. 6 db nevelési-oktatási intézménnyel köt együttműködési megállapodást a projekt megvalósítása érdekében.

A projekt keretében megvalósítani tervezett foglalkozási formák:

  1. Gyulai Implom József Általános Iskola:

Heti szakkör (Tanulás Tanulása + Népismeret), Témahét

  1. Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye:

Havi szakkör, Foglalkozássorozat, Műhely- és klubfoglalkozás, Témanap, Kulturális óra

  1. Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1. telephely (Művészeti telephely):

Vetélkedő, Tábor

  1. Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 2. telephely (Zeneiskola telephely):

Vetélkedő, Tábor

  1. Gyula Város Egyesített Óvodája Székhelyintézmény (Törökzugi Óvoda):

Heti szakkör (néptánc), Műhely- és klubfoglalkozás, Témanap

  1. Sarkadi Általános Iskola (Kossuth utcai székhely):

Művészeti csoport, Kulturális óra

A megvalósítás helyszíne:

5700 Gyula, Béke sgt. 35.

5700 Gyula, Béke sgt. 49.

5700 Gyula, Nürnbergi u. 2.

5700 Gyula, Bartók Béla u. 3.

5700 Gyula, Ady Endre u. 19.

5720 Sarkad, Kossuth u. 17.

5700 Gyula, Leiningen u. 4.

A projekt megvalósításának időtartama:

2018.03.01-2019.08.31.

Megszakítás