info@gyulakult.hu  (+36-66) 463 544

Művészeti tevékenységek

 

Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar

A több mint négy évtizede működő, nagy múltú kórus szakmai irányítását, majd a vezetését 2003-ban vette át az alapító Rázga Józseftől Perlaki Attila karnagy. Repertoárjuk jelentékeny hányadát természetesen Erkel Ferenc kórusművei, átiratai adják. Céljaik között szerepel a nagy zeneszerző hagyatékának ápolása, az Erkel-életmű népszerűsítése. Állandó kapcsolatot tartanak az Erkel Ferenc Társasággal és annak vezetőjével Somogyváry Ákossal; több alkalommal dolgozott is együtt a kórus és a szakmai szervezet, illetve annak szintén karnagy vezetője.

Kóruspróbák: csütörtökönként 18-20 óra között.

Vezető: Perlaki Attila (20/886 2072)

 

Gyulai Alkotók Baráti Köre

A zárt, hatfős baráti alkotói közösség valamennyi tagja fest, egyikük pedig a fafaragással is közelebbi „ismeretséget kötött”. Az örömfestés köti össze az alkotókat, akik gyakorta vesznek részt alkotásaikkal különböző kiállításokon. Mindannyian más-más szintről indultak; van, aki gyermekkora óta fest és akad, aki nyugdíjasként vetette bele magát a képzőművészetbe. A közös bennük, hogy ismereteiket önképzéssel bővítik. A működésük nem hivatalos egyesületi formában történik, ténylegesen baráti körként tevékenykednek.

Közös alkalmak: csütörtökönként 15-19 óra között.

Vezető: Patkás Irén (30/617 1495)

 

József Dezső Alkotótábor Egyesület

A helyi és környékbeli, kezdő és haladó amatőr képzőművészeket tömörítő közösség tagjai az alkotás mellett beszélgetnek, kiállításra, szabadegyetemre járnak. Egyesületük célja, hogy tagjaik az ismereteiket bővítsék és fejlődjenek, kiállításokon bizonyíthassanak. Azt szeretnék, hogy az amatőr alkotók ne képeslapokat, fotókat másolgassanak, hanem a festőiség eszközeivel oldják meg az ábrázolást, hogy művészetükben, műértésükben, kritikai öntudatukban és alkotásuk művészi nívójában közösen fejlődjenek.

Közös alkalmak: szerdánként 15-18 óra között.

Vezető: Marosán Róza (30/584 1636)

 

Illés Panna Hagyományőrző Népdalkör

Az éneklés öröme, a népdalok szeretete szervezi a közösséget, amely életében a tavasz és az ősz tekinthető sűrűbb időszaknak; koncertjeik javarészt ebben a két évszakban szaporodnak fel. Az énekelni szerető, a népdalokkal közelebbről is megismerkedni szándékozókat arra biztatják: keressék fel őket egy-egy alkalommal!

Közös alkalmak: csütörtökönként 16-18 óra között.

Vezető: Nagy Ferencné (30/437 0336)

 

Bizseri Bábcsoport

Semmit sem kopott az elmúlt több mint három évtizedben a csoport bábozás iránti szeretete; a városi programok, rendezvények, események rendszeres fellépői, az általuk előadott darabok a kis nézők nagy kedvencei. A gyerekek sokat meríthetnek a mesék tanulságaiból, mivel a bábjátéknak mindig van egy olyan konklúziója, ami az erkölcsi nevelést célozza. Mindezt viszont nem direkt módon teszi, hanem úgy, hogy a gyermek maga vonhassa le a helyes következtetéseket.

Közös alkalmak: szerdánként 10-12 óra között.

Vezető: Japport Ferencné (70/361 5467)

 

Gyulai Művészklub

A csoport lehetőséget kíván biztosítani tagjai számára a közös és egyéni alkotótevékenységre bármely művészeti területen, egyúttal ismeretterjesztő és oktatási tevékenységekkel segíteni őket, biztosítani számukra a szakmai fejlődést. Céljuk részt venni kulturális rendezvényeken, tagjaik megismertetése a nagyközönséggel, valamint műalkotások létrehozása bármely művészeti területen.

Közös alkalmak: előre egyeztetett időpontban.

Vezető: Baranyai Tamás (30/312 2319)

 

Calliope Színjátszó Kör

Már harminc éve, hogy Pete László Miklós és felesége, Anikó megalapította a színjátszó kört. Számos színjátszó találkozó résztvevője, gyulai rendezvények és a gyulai vár állandó diákszínjátszó társulata. A gyerekeknek személyiségük kibontakozására és tehetségük ápolására ének-, tánc-, beszéd- és színjátszás tanulása közben nyílik alkalmuk.

Közös alkalmak: csütörtökön 16-17.30 között.

Vezető: Beszterczey Attila (30/263 7653)

 

Senior Társastánc Klub

Ez a közösség bizony nem tánciskola; korábbi versenytáncosokat tömörít. A klubéletet különféle fellépések színesítik, amelyeket legalább annyira alapos felkészülési időszak előzi meg, mint aktív versenyzői időszakukban.

Közös alkalmak: hétfőnként 17-19 óra között.

Vezető: Debreczeni Jánosné (70/292 1150)

 

Székely Aladár Fotóklub

Nem csak helyben ismertek, az elmúlt néhány évben megyei szinten is aktív közösséggé nőtte ki magát. A gyulai tagok mellett Sarkadról, Békéscsabáról, Mezőberényből, Elekről is látogatják a foglalkozásokat. A csoport szakmai tekintélyére jellemző, hogy nem csak kedvtelésből fotózók látogatják foglalkozásaikat. Fényképésztanulók, sőt hivatásos fotóriporterek is tagjai a Székely Aladár fotóklubnak.

Közös alkalmak: keddenként 18-20 óra között.

Vezető: Bánfi Barna (30/334 9735)

 

Bejelentkezés alapján

 

  1. Számú Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Az állatok szeretete köti össze a tagokat, akik legfontosabb céljuknak a fiatalok még intenzívebb bevonását tartják a díszmadár, díszgalamb, díszbaromfi tenyésztésbe.

Vezető: Fülöp István (70/339 8619)

 

Gyulai Rádióamatőrök Klubja

A mintegy 60 éve működő szervezet történeti gyökerei igen messzire, Bay Zoltán fizikus munkásságáig nyúlnak vissza. A gyulavári születésű tudós vezette azt a csoportot, melynek Európában először sikerült radarvisszhangot észlelnie a Holdról. Nevéhez fűződik tehát a magyar Hold-radar kísérlet, a fotoelektron-sokszorozó és a fénysebességre alapozott méterdefiníció. Ennek a különleges hobbinak köszönhetően több száz vagy éppen több ezer kilométeres távolságban is barátságok köttetnek.

Közös alkalmak: előzetes egyeztetést követően.

Vezető: Burda Szilárd (30/393 9964)

 

Közösségek

Megszakítás