info@gyulakult.hu  (+36-66) 463 544
IMG_5055

„Emlékezet és Elvágyódás“ – Magyar és román kortárs képzőművészet Hunya Gábor gyűjteményéből

Nem engem olvasnának, hanem saját magukat, hiszen könyvem csak egyfajta nagyítóüveg, olyan, mint amilyeneket a combray-i optikus nyújtott a vevők felé; könyvem arra való, hogy lehetővé tegyem számukra önmaguk olvasását. (Marcel Proust)

Marcel Proust nagyszabású regénye, Az eltűnt idő nyomában nem véletlenül szolgálja a Hunya Gábor gyűjteményből rendezett kiállítás gondolati felütését. Ez a remekmű fogalmazta meg talán a legkifejezőbben az emlékezet és az emlékkép, a művészeti alkotás és a művészetben való gyönyörködés közötti kapcsolat rétegeit, felmutatva a szubjektív élmények társításának végtelen lehetőségeit.

Pillanatnyi események és érzések felkeltik korábbiak emlékét és a jelen töredékeivel együtt újra egymásra rakódnak. Az emlékezés előre vetíthet újtól való szorongást, a régi utáni nosztalgiát, összekeverve a valósan megéltet az elképzelttel. A jövőbe vetülő emlékek vágyakat generálnak, amik művészi mitológiák és transzcendens terek formájában jelennek meg. Ugyanakkor az egyénin túli, kollektív/társadalmi emlékezet közös narratívával ruházza fel a múltat és ezáltal alakítja a jelent. Teszi ezt politikai érdekek kereszttüzében, manipulációknak kitéve. A múltat hatalmi érdekek mentén kisajátító emlékezet-politika minden esetben leegyszerűsítő és kirekesztő, ami kiváltja a szabadság kiteljesítésére törekvő művészet ellenszenvét és ellenállását.

Összesen 25 művész 60 alkotása szerepel a kiállításon

Az „Emlékezet és Elvágyódás“ című̋ kiállítás négy évtized képzőművészeti terméséből válogat, amelyek a korai 1990-es évek óta kerültek Hunya Gábor gyűjteményébe. Képviselve van az 1970es évek neoavantgárdja, az 1980-as és 1990-es évek Új Szenzibilitása és a 2000-es évek szerteágazó törekvései közül az új festészet, a konceptuális, performatív és installatív művészet a post-digitális alkotásig. A proust-i képzettársításokat követve a kiállítás a műfaji és időbeli kapcsolatoktól eltérő narratívákra hívja fel a figyelmet. Összefüggést keres a társadalmi változások által befolyásolt múltidézési stratégiák között, aktuális eseményekre az aktivizmustól az utópiákba való menekülésig terjedő művészi reakciókon át, az önismeretre és örökkévalóságra irányuló művészi megfogalmazásokig.

A művészet által közvetített emlékezet és elvágyódás újraértelmezésen megy keresztül a befogadóban. Olykor rövid együttérzést vált ki, megbotránkoztat, hidegen hagy, vagy tartós párbeszédet generál műélvező és mű között, ahonnan már csak egy karnyújtás a gyűjtői szenvedély. A gyűjtő és gyűjteménye között alakuló párbeszéd az individuálisan megélt történetek és a kollektív tudat rétegeit boncolja. A mindenkori többlet a felek közötti interakció által jön létre.

A kiállítás helyszíne a Kohán Képtáron kívül a kastély Török tornya, egy mű pedig a város „szövetében” jelenik meg. Összesen 25 művész 60 alkotása szerepel a kiállításon, köztük 5 román művész 14 alkotása lehetőséget adva határon átnyúló kulturális párbeszédre.

Kiállított művészek: 2META, Ioana Bătrânu, Birkás Ákos, Borsos János, Borsos Lőrinc, Borsos-Lőrinc Lilla, Bukta Imre, El Kazovszkij, Fridvalszki Márk, Dumitru Gorzo, Teodor Graur, Horváth Tibor, Nádler István, Nemes Csaba, Németh Ilona, Pauer Gyula, Pinczehelyi Sándor, Marilena Preda-Sânc, Ráthonyi Kinga, Sugár János, Szirtes János, Szűcs Attila, Sorin Tara, Ujházi Péter, Vojnich Erzsébet

„Emlékezet és Elvágyódás“

Magyar és román kortárs képzőművészet Hunya Gábor gyűjteményéből

Kohán Képtár (Gyula, Béke sgt. 35.)

Június 15 – október 7.

Megnyitó: 2018. június 14. (csütörtök) 17.00

Megnyitja: Háy János író

Koncepció: Hunya Gábor, Hunya Krisztina

Az Emlékezet és Elvágyódás című kiállítást a megnyitót követő napokban két helyszínen három tárlatvezetés egészíti ki. Június 15-én (pénteken) 11.00 és 17.00 órakor a Kohán Képtárban, június 16-án (szombaton) 10.00 órakor az Almásy-kastély Török tornyában a gyűjtemény tulajdonosa, Hunya Gábor tart tárlatvezetést.

Címkék: , , , , , , , , , , ,
Skip to content