info@gyulakult.hu  (+36-66) 463 544

Művészeti tevékenységek

Gyulai Alkotók Baráti Köre: A művészeti csoport tevékenységéről Patkás Irén adott tájékoztatást, aki elmondta, hogy zárt, hatfős baráti alkotói közösségről van szó. Mindannyian festenek, egyikük pedig a fafaragással is közelebbi „ismeretséget kötött”. Az örömfestés az, ami összeköti őket, gyakorta vesznek részt alkotásaikkal különböző kiállításokon. Mindannyian más-más szintről indultak, ismereteiket önképzéssel bővítik, van, aki gyermekkora óta fest, van, aki pedig nyugdíjasként vetette bele magát a képzőművészetbe. A működésük nem hivatalos egyesületi formában történik, ténylegesen baráti körként tevékenykednek. Az alkotói baráti kör csütörtökönként jön össze, a 15 órától 19 óráig tartó időszakban.

Patkás Irén 06-30/617-14-95

Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar: A nagy múltú kórust Rázga József alapította négy évtizeddel ezelőtt, Perlaki Attila karnagy 2003-ban vette át a szakmai irányítást, majd a közösség vezetését. A repertoár jelentékeny hányadát Erkel Ferenc kórusművei, átiratai adják, az elsődleges célok között szerepel a nagy zeneszerző hagyatékának ápolása, az Erkel-életmű népszerűsítése, bemutatása. Állandó kapcsolatot tartanak az Erkel Ferenc Társasággal, s annak vezetőjével Somogyváry Ákossal, több alkalommal volt alkalmuk közös munkára.

A kóruspróbák csütörtökönként 18 óra és 20 óra 30 perc között zajlanak, sűrűbb időszakokban keddenként is tartanak próbákat.

Perlaki Attila 06-20/886-20-72

József Dezső Szakkör: A József Dezső Amatőr Szakkör és Alkotótábor Egyesület a helyi és környékbeli alkotókat tömöríti, kezdő és haladó szintű amatőr tagsággal. Alkotnak, beszélgetnek, kiállításra, szabadegyetemre járnak. Az egyesület célja, hogy a képzőművészetben az amatőr alkotók ismereteiket bővítsék és fejlődjenek, kiállításokon bizonyíthassanak. Azt szeretnék, hogy az amatőr alkotók ne képeslapokat, fotókat másolgassanak, hanem a festőiség eszközeivel oldják meg az ábrázolást, hogy művészetükben, műértésükben, kritikai öntudatukban és alkotásuk művészi nívójában közösen fejlődjenek. Összejöveteleiket minden kedden 14 óra és 18 óra között tartják.

Ócsai László 06-70/391-32-18

Magyarvárosi Népdalkör: Kiss Ferenc művészeti vezető arról számolt be, hogy az éneklés öröme, a népdalok szeretete az elsődleges szervező elv. A taglétszám 14-15 körül mozog, s a foglalkozásokon, összejöveteleken vagy új dalokat tanulnak be, vagy a már meglévő repertoárt csiszolják azért, hogy minél jobban szóljon a soron következő fellépésen. Ebből a szempontból a tavasz és az ősz tekinthető sűrűbb időszaknak, hiszen a koncertek javarészt ebben a két évszakban szaporodnak fel. Ha valaki kedvet érez ahhoz, hogy közelebbről is megismerkedjen a népdalokkal és szeret énekelni, akkor mindenképpen érdemes egy-egy alkalmat felkeresni.

Erre csütörtökönként 16 óra és 18 óra között van lehetőség.

Kiss Ferenc 06-20/429-27-80

Nevess-Ints! Bábcsoport: A bábcsoportot Japport Ferencné vezeti, akit óvodavezetői tevékenysége révén nyilvánvalóan sokaknak nem kell bemutatni. Bábszínházi tevékenységük több mint három évtizeddel ezelőtt kezdődött, ám ma is szívesen játszanak ifjú közönségüknek. A városi programok, rendezvények, események rendszeres fellépői, az általuk előadott darabok a kicsik nagy kedvencei. Az óvodapedagógus szerint a gyerekek sokat meríthetnek a mesék tanulságaiból, mivel a bábjátéknak mindig van egy olyan konklúziója, ami az erkölcsi nevelést célozza. Mindezt viszont nem direkt módon teszi, hanem úgy, hogy a gyermek maga vonhassa le a helyes következtetéseket. A csoport csütörtökönként találkozik, méghozzá 16 óra 30 perctől 18 óra 30 percig.

Japport Ferencné 06-70/361-54-67

Senior Társastánc Klub: A klub jó ideje, megközelítőleg másfél évtizede létezik, a vezetői tisztséget az utóbbi időszakban Debreczeni Jánosné tölti be. Mint fogalmazott, nem foglalkoznak táncoktatással, a szervezet a korábbi versenytáncosokat tömöríti, a tagokat a mozgás szeretete köti össze. Szeretnek keringőzni, a bécsi- és az angolkeringő, valamint a többi szalontánc is megtalálható a repertoárban. A klubéletet különféle fellépések színesítik, melyeket legalább annyira alapos felkészülési időszak előzi meg, mint aktív versenyzői időszakukban.

Az összejöveteleik hétfőnként vannak, méghozzá 19 órától 20 óra 30 percig.

Debreczeni Jánosné 06-70/292-11-50

Székely Aladár Fotóklub: A klub 1984 óta működik, története azonban ennél korábbra nyúlik vissza. A klub az elmúlt időszakban megyei szinten is aktív közösséggé nőtte ki magát. A gyulai tagok mellett Sarkadról, Békéscsabáról, Mezőberényből, Elekről is látogatják a foglalkozásokat. A közel harminc személyből álló szervezet tagjai a fotóművészet számos ágát művelik. A klub szakmai tekintélyére jellemző, hogy nem csak kedvtelésből fotózók látogatják foglalkozásaikat. Fényképésztanulók, sőt hivatásos fotóriporterek is tagjai a gyulai Székely Aladár fotóklubnak. A közösséget Bánfi Barna vezeti, a foglalkozásokat keddenként 18 óra és 20 óra között tartják.

Bánfi Barna 06-30/334-97-35