info@gyulakult.hu  (+36-66) 463 544

A gyulai Almásy-kastélyban járt tanulmányúton a csornai apát

Gyulán járt tanulmányúton Fazakas Z. Márton apát, prépost-prelátus, a csornai Premontrei Prépostság vezetője. Mint fogalmazott, azért jött, hogy alaposan szemügyre vegye azt a fejlesztést, azt a kiállítást, ami a Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastélyban megvalósult. Hozzátette, jelentős értékű európai uniós és kormányzati támogatásnak köszönhetően az apátság is megújulhat, s a megvalósítandó tervezethez gyűjt inspirációt. Kiemelte, iskolafenntartó rendként azt is látniuk kell, hogy a fiatalokat hogyan, mi módon lehet megszólítani és az, ami itt Gyulán megvalósult, az erre teljes mértékben alkalmas.

Fazakas Z. Márton apát, prépost-prelátus, a csornai Premontrei Prépostság vezetője – Fotó: Incze László/Erkel Ferenc Nonprofit Kft.

A premontrei-rend 2021-ben lesz 900 éves, ennek kapcsán történik meg a beruházás, melynek keretében a gyulaihoz hasonló jellegű fejlesztést szeretnének megvalósítani – fogalmazott.

A premontrei kanonokrend (vagy norbertrend) a katolikus egyház egyik szerzetesrendje, amely Szent Ágoston reguláját követi. Fehér kanonokok néven is ismerik őket (rendi öltözetük színe alapján). A rendet Szent Norbert 1120-ban alapította a franciaországi Laon melletti Prémontrében. A szerzetesi közösség Szent Ferenc és Szent Domonkos előfutárának tekinthető, mivel az őket megelőzően alapított rendek a településektől távol, a világtól elzárkózva éltek és imádkoztak.

A türjei premontrei prépostsági templom Árpád-kori épületének műemléki helyreállítását a kormányzat az Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása elnevezésű előirányzatból 3,17 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt címe: „A Csornai Premontrei Prépostság türjei épületegyüttesének felújítása és turisztikai célú fejlesztése”. A fejlesztés a türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony prépostsági templom és környezetének műemléki megújítását, turisztikai célú hasznosítását irányozza elő.

A térség kiemelkedő vallási, kulturális emlékeinek megőrzése, a meglévő kínálattal szinergiát alkotó országos szintű turisztikai vonzerő fejlesztése, Türje egyedülálló, épített örökségének rehabilitációja, a premontrei rend értékeinek fenntartható hasznosítása, emellett valódi értéket képviselő, a látogatók igényihez idomuló szórakoztató turisztikai attrakció életre hívása a projekt fő célja.

Fazakas Z. Márton a gyulai Almásy-kastélyban tett tanulmányúttal összefüggésben kiugróan pozitív benyomásokról adott számot, s mint mondta: a kultúraképző tevékenység és a célközönség hasonlatos, azonban a bemutatásra szánt anyag nyilvánvalóan más jellegű. – Különösen tetszik az a 21. századi technika, ami itt látható – fogalmazott.

Azon kérdésre, hogy miért éppen a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontra esett a választása, elmondta: itt egy igen nagyhírű beruházás zajlott le és az apátságot a kastélyhoz hasonlóan szintén kifosztották, valamint az épületegyüttes az apátsághoz hasonlóan leromlott állapotban volt. Korábban a kezébe került egy kiadvány, amelyben jól látható volt a korábbi, valamint a jelenlegi állapot és ez nagy hatást gyakorolt rá.

– Az apátság természetesen konzervatív szellemiségű intézménynek számít, azonban nem olyan értelemben, hogy mindent elutasítunk, ami új – fogalmazott, részletezve: rengeteg megújulás rejtezik abban, hogy az apátság 900 évet élt meg. A „semper reformanda”, az örökös reformáció, a szüntelen megújulás a kulcs, ez nagyon fontos – emelte ki. Iskolafenntartó rendként pedig azt is látnunk kell, hogy a fiatalokat hogyan, mi módon lehet megszólítani és az, ami itt Gyulán megvalósult, az erre teljes mértékben alkalmas – foglalta össze.

Mint mondta, a kiállítás megtekintésekor rengeteg gyermek volt az épületben, ami egyáltalán nem volt zavaró, hiszen a tárlat, az interaktivitás, a modern eszközök kínálta élmények teljes mértékben lekötötték őket. – Koromnál és természetemnél fogva én magam kevésbé vagyok nyitott az interaktivitásra, mégis megtaláltam a számításomat és ez a kettősség nagyon nagy dolog – fűzte hozzá végül.

E.K.Zs.

Címkék: , , , , ,
Skip to content